Tư Vấn Quy Trình Kiểm Toán Trong Luật Kiểm Toán Độc Lập

Thảo luận trong 'CLB doanh nghiệp' bắt đầu bởi hangotuankiet, 21/4/17.

 1. hangotuankiet
  Offline

  hangotuankiet Thành Viên Mới

  11
  1
  0
  câu hỏi : kính gửi công ty luật dvdn247, tôi có một thắc mắc cần tư vấn liên quan đến LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP, quy trình kiểm toán ? Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính ?
  chúng tôi rất tự hào vì luôn là công ty luật đi đầu trong tư vấn những vấn đề pháp lý, và rất hạnh phúc khi được bạn đặt niềm tin vào chúng tôi
  [​IMG]
  chào bạn câu hỏi của bạn sẽ được trả lời như sau
  trả lời: Điều 45. Quy trình kiểm toán
  1. Quy trình một cuộc kiểm toán gồm các bước sau:
  a) Chấp nhận, duy trì khách hàng và lập kế hoạch kiểm toán;
  b) Thực hiện kiểm toán;
  c) Kết thúc kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán và xử lý sau kiểm toán.
  2. Kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán thực hiện các bước của quy trình kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán.
  Mục 2
  BÁO CÁO KIỂM TOÁN
  [​IMG]
  luôn tự hào là công ty luật có đội ngũ nhân viên hùng hậu có người nhiều tuổi và dày dặn kinh nghiệm, có nhân tố trẻ tuổi với sự nhiệt huyết bạn có thể gửi thêm những câu hỏi đến cho chúng tôi để nhận được sự phục vụ tận tình nhất
  để ủng hộ chúng tôi bạn có thể sử dụng dịch vụ : dịch vụ thành lập công ty
  Điều 46. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính
  1. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính phải được lập theo quy định của chuẩn mực kiểm toán và có những nội dung cơ bản sau:
  a) Đối tượng của cuộc kiểm toán báo cáo tài chính;
  b) Trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán và doanh nghiệp kiểm toán;
  c) Phạm vi và căn cứ thực hiện cuộc kiểm toán;
  d) Địa điểm và thời gian lập báo cáo kiểm toán;
  đ) Ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
  e) Các nội dung theo quy định của chuẩn mực kiểm toán.
  2. Ngày ký báo cáo kiểm toán không được trước ngày ký báo cáo tài chính.
  3. Báo cáo kiểm toán phải có chữ ký của kiểm toán viên hành nghề do doanh nghiệp kiểm toán chỉ định và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được uỷ quyền bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật phải là kiểm toán viên hành nghề được giao phụ trách cuộc kiểm toán.
  4. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn, tổng công ty theo mô hình công ty mẹ, công ty con thực hiện theo quy định của chuẩn mực kiểm toán.
  để ủng hộ chúng tôi bạn có thể sử dụng dịch vụ : dịch vụ thành lập công ty
  Điều 47. Báo cáo kiểm toán về các công việc kiểm toán khác
  Báo cáo kiểm toán về các công việc kiểm toán khác được lập trên cơ sở quy định tại Điều 46 của Luật này và chuẩn mực kiểm toán phù hợp với từng cuộc kiểm toán.
  Điều 48. Ý kiến kiểm toán
  1. Căn cứ vào kết quả kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán phải đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính và các nội dung khác đã được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực kiểm toán.
  2. Bộ Tài chính quy định nội dung không được ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán phù hợp với chuẩn mực kiểm toán.
  3. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đại diện chủ sở hữu đối với đơn vị được kiểm toán có quyền yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán và đơn vị được kiểm toán giải trình về các nội dung ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán.
  Mục 3
  HỒ SƠ KIỂM TOÁN

  Điều 49. Hồ sơ kiểm toán
  1. Kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán phải thu thập và lưu trong hồ sơ kiểm toán tài liệu, thông tin cần thiết liên quan đến từng cuộc kiểm toán đủ để làm cơ sở cho việc hình thành ý kiến kiểm toán của mình và chứng minh rằng cuộc kiểm toán đã được thực hiện theo đúng pháp luật và các chuẩn mực kiểm toán.
  2. Kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán phải lập hồ sơ kiểm toán theo quy định của Chuẩn mực kiểm toán.
   

Chia sẻ trang này